Pod názvem Y-Sender vyvíjí konsorcium partnerů v čele s Yunex Traffic systém řízení dopravy nové generace. S vedoucím projektu Filipem Magulou jsme si povídali, čím je tento projekt přelomový, co přinese uživatelům, i jak se mu spolupracuje s akademickou sférou.

Filipe, jak byste laikovi popsal systém řízení dopravy nové generace?

Pokud to zjednoduším, budoucí systém řízení dopravy bude schopen v reálném čase sledovat provoz na křižovatce, chápat, co se v provozu děje, předvídat potenciálně nebezpečné situace a těm předcházet, případně před nimi včas varovat účastníky silničního provozu. Zefektivní tak dopravu, zvýší propustnost křižovatky a zároveň také její bezpečnost.

Filip Magula, Vedoucí projektu

To je předpokládám úloha pro umělou inteligenci.

Ano, pokročilé prvky umělé inteligence na bázi hlubokých neuronových sítí a dalších pokročilých algoritmů jsou důležitou součástí řešení. Právě ony budou identifikovat jednotlivé účastníky provozu, předvídat jejich trajektorie a identifikovat rizikové situace. Umělou inteligencí to ale pro nás rozhodně nekončí. Pracujeme s reálným světem, ve kterém potřebujeme na jedné straně sbírat data, na straně druhé řídit dopravu a komunikovat s lidmi. Vyvíjíme proto nejen software, ale i hardwarový prototyp zahrnující multi-kamerový systém, nejrůznější senzory, světelné signalizační zařízení a v neposlední řadě prostředky pro využití moderních komunikačních funkcí inteligentních dopravy.

Vaše modely ovlivňují reálný svět…

Ano, přesně tak. A ten reálný svět je komplikovaný. Pracujeme s lidmi, jejichž chování v provozu nemusí být vždy úplně v souladu s pravidly, logikou nebo očekáváním. Musíme reagovat rychle, ale chyby přitom mohou mít fatální následky. Náš produkt proto bude nutné důkladně ověřit nad reálnými daty. Proto jsou členem našeho konsorcia i Brněnské komunikace, tedy společnost, která se v Brně stará o řízení dopravy. Díky nim máme přístup k reálné infrastruktuře, datům, ale i k pohledu předpokládaných budoucích uživatelů našeho systému. Součástí projektu v budoucnu bude také pilotní ověření na skutečné křižovatce.

Kdo jsou další partneři ve vašem projektu?

Na vývoji se kromě Yunex Traffic podílí Vysoké učení technické v Brně a České vysoké učení technické v Praze. Máme tedy přístup i k expertním znalostem našich špičkových technických univerzit. A zmínit bych měl i Technologickou agenturu ČR, která nám na projekt poskytla grant.

Jaké to je spolupracovat s akademickou sférou?

Je to velice podnětné a přínosné. Obě zmiňované technické univerzity umí velice dobře spolupracovat na výzkumu a vývoji s průmyslem, mají špičkové odborníky, rozsáhlé know-how i odpovídající zázemí. V projektu se dobře doplňujeme.

V jaké fázi se dnes projekt vlastně nachází?

Zatím jsme stále spíše na začátku. Projekt započal letos v lednu a je rozplánován na tři etapy v celkové délce tří let. Hotovo bychom tedy měli mít na konci roku 2025. Začali jsme přípravou trénovací množiny, naučili jsme AI detekovat a sledovat objekty, nyní pracujeme na měření rychlostí vozidel a výzkumu uživatelského rozhraní. Když to zjednoduším, víme, že na křižovatku přijíždí auto nebo kolo, umíme jeho pohyb sledovat a určit i jeho rychlost.

Tady se vkrádá otázka zneužitelnosti dat…

Bezpečnost dat a ochrana osobních údajů jsou samozřejmě důležitými aspekty celého projektu. Dobře si uvědomujeme právní i etickou citlivost těchto záležitostí. Veškerá personifikovatelná data jsou proto zpracovávána pouze na úrovni křižovatky a nejsou odesílána dále. Nezakládáme si na vás složku, nesnažíme se zjistit kdy, kde a s kým jste byl. Nestavíme „Velkého bratra“. Chceme vás jen bezpečně provést křižovatkou.

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.

www.tacr.cz

www.mdcr.cz