Kolegové Michal, Pavel, Richard a Vašek, kteří pracují v našem výzkumném a vývojovém týmu v Brně, jsou hybateli inovací v oblasti dopravy.

Podívejte se na video, které ukazuje, jak jejich práce ovlivňuje budoucnost dopravy a svět kolem nás.