Co obnáší tvá práce?

Softwarový architekt hraje klíčovou roli při návrhu a vývoji softwarových řešení. Moje práce se zaměřuje na zajištění toho, aby naše produkty byly bezpečné, spolehlivé a snadno udržovatelné. Zodpovídám také za výběr vhodných technologií a nástrojů, koordinaci s vývojovým týmem při jejich nasazování. Stále si však i zaprogramuji nebo zabastlím v laboratoři. Momentálně pracuji na projektu IoT Device management platform, jehož cílem je připojit naše IoT zařízení pro řízení dopravy do cloudového systému, který umožní jejich vzdálenou správu a sběr dat pro účely monitoringu a prediktivní údržby. Pro konektivitu zařízení používáme například síťové protokoly MQTT nebo Kafka. Cloudovou část nasazujeme v Kubernetes v prostředí AWS.


Jak dlouho pracuješ v R&D?

V naší společnosti pracuji přibližně 5 let. Do firmy jsem nastoupil hned po ukončení studia na vysoké škole. Líbí se mi, že se mohu neustále učit a zkoušet nové technologie, můžu pracovat na méně obvyklých projektech. Rozhodně se nedá mluvit o stereotypu.


Jakým výzvám čelíš?

Velkou výzvou v rámci výzkumu a vývoje je udržet krok s novými technologiemi a trendy, které se rychle mění. Stávající řešení zastarávají, ale stále je potřeba je udržovat, nebo v určitém okamžiku nahradit novou technologií. Další výzvou je tlak na rychlé dodávání funkcí, řešení chyb a bezpečnostních problémů. Toho se s týmem snažíme dosáhnout tím, že se zaměřujeme na průběžnou integraci a doručování (CI/CD) a plně automatizované testování našich produktů. K tomu využíváme nástroje jako jsou verzovací systém GitLab, Terraform, Argo CD, apod.


Jak vidíš budoucnost dopravy ve městech?

Naše města jsou doslova přeplněná auty. Jsem přesvědčen, že budoucností dopravy budou autonomní vozidla a rozvoj veřejné dopravy. V rámci veřejných prostranství bude také více lidí využívat jízdní kola nebo chodit pěšky. V důsledku toho se management dopravy změní, ale vždy budeme potřebovat inteligentní systémy řízení, abychom zajistili plynulost a bezpečnost našich silnic pro všechny účastníky silničního provozu. I z toho důvodu vyvíjíme například produkty zaměřené na prioritizaci veřejné dopravy, systémy pro sledování provozu a chodců na základě dat z detektorů nebo zařízení, která jsou schopna si vyměňovat důležité informace o provozu přímo s automobily. Můžeme tak zajistit lepší plynulost dopravy, ale také ochránit zranitelné účastníky silničního provozu.

Vít Holásek, Softwarový architekt

Co bys vzkázal zájemcům z řad studentů o práci v Yunex Traffic?

Líbí se mi, že mohu spolupracovat na vývoji řešení, která jsou následně implementována po celém světě. Naše práce má dopad na kvalitu a budoucnost dopravy, což má vliv na každého z nás. Vyvíjíme embedded zařízení, infrastrukturu i cloudové systémy, každý si tak přijde na své. V Brně je k dispozici plně vybavená laboratoř pro testování našich zařízení. Přátelská a otevřená firemní kultura, mnoho firemních akcí, parta skvělých lidí, rozmanité a zkušené týmy v různých zemích.