Brno, 23. května 2024 – Dnes bylo podepsáno důležité memorandum o spolupráci mezi zástupci téměř dvacítky partnerů, jehož cílem je během pěti let zvýšit počet studentů v oborech STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika) o 30 %. Memorandum má podpořit technické a přírodovědné vzdělávání a jeho signatáři jsou zástupci velkých soukromých firem, univerzit, města Brna a Jihomoravského kraje.

V současnosti studuje na Vysokém učení technickém v Brně (VUT), Masarykově univerzitě (MU) a Mendelově univerzitě (MENDELU) přibližně 25 000 mladých lidí v oborech STEM. Cílem iniciativy je tento počet zvýšit k akademickému roku 2028/2029 o 30 %, čímž se zajistí dostatek odborníků a odbornic v oblastech, kde je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Memorandum vzniklo z iniciativy brněnských technologických společností, univerzit, města, kraje a dalších subjektů. Koordinátorem aktivit, které mají směřovat k větší popularizaci STEM oborů, bude brněnský FabLab. „Díky spolupráci s FabLabem se před pár týdny podařil obrovský mezinárodní úspěch studentům z brněnského a blanenského gymnázia v NASA Space Center v Houstonu. Kromě Brna budeme mít do tří let FabLab i při SŠ polytechnické v Kyjově a věřím, že i klíčové technologické firmy napříč krajem dokážou mladým lidem ukázat, že STEM může být i zábava a hlavně má jasné a praktické využití,“uvedl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Projekt získá finanční podporu ve výši 1,5 milionu Kč ročně od Jihomoravského kraje a stejnou částku nabídne i město Brno. Kraj zapojí zejména střední školy, Vzdělávací institut Morava, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Moravian Science Centre a SVČ Lužánky Brno. Město Brno se zaměří na základní školy a brněnskou hvězdárnu. „Rozvoj STEM oborů v regionu nám v budoucnu přidá strategickou výhodu. Brno je už teď baštou velkých technologických hráčů a my potřebujeme jít naproti jejich dalšímu úspěchu a vychovávat děti k technickému vzdělání už na základních školách,“říká primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Jsme hrdí, že můžeme být součástí této klíčové iniciativy, která přinese nové příležitosti pro mladé lidi a přispěje k budoucímu rozvoji technologického vzdělávání v regionu. Věříme, že investice do vzdělávání v oblasti STEM je investicí do budoucnosti celého kraje,“říká Martin Němec, jednatel společnosti Yunex, s.r.o.

Martin Němec, jednatel Yunex, s.r.o.

Díky této iniciativě by se měl počet přihlášených do technických oborů do pěti let zvýšit o 30 %. Polovina tohoto nárůstu se očekává díky demografické křivce, druhá polovina pak díky aktivitám projektu. Vyhodnocení výsledků bude probíhat i po deseti letech, kdy se bude sledovat počet absolventů.

Naše práce na revolučních technologiích pro mobilitu budoucnosti má viditelný a smysluplný dopad. Pro novou generaci měst vyvíjíme řešení pro řízení dopravy, aby byla plynulejší, bezpečnější, efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí. Jsem nadšený, že tento projekt podpoří rozvoj talentů, které budou hrát klíčovou roli v těchto inovacích,“dodává Matěj Dusík, vedoucí DevOps týmu Yunex v Brně.

Aktuality můžete sledovat na LinkedIn profilu STEM projekt, případně se rovnou zapojit přes formulář pod QR kódem.